spoil
spoilable
spoilage
spoiler
spoil-five
spoilsman
spoil-sport
spoilt
spoke
spoken
spokeshave
spokesman
spoliation
spoliator
spondaic
spondee
spondylitis
sponge
sponge cake
sponge cloth
SPOIL
I.
1. често pl откраднати неща, плячка

SPOILs of war военни трофеи

2. печалба, изгода, доходни служби/длъжности

3. ам. държавни служби/привилегии и пр., разпределени между поддръжниците на партията, спечелила властта

SPOILs system система на печелене на политически привърженици чрез високи служби и др. привилегии

4. изкопна пръст и други материали за изхвърляне

5. нещо сбъркано/повредено при изработването

II. 1. развалям (се), по вреждам (се)

2. глезя, разглезвам, обграждам с прекалено внимание

a spoilt child of fortune галеник на съдбата

3. sl. пребивам, смазвам от бой, очиствам

4. ост. книж. грабя, ограбвам

5. силно желая, горя от желание

to be SPOILing for (a fight, etc.) търся повод, пей давам (да се сбия и пр.)

-Found-